piątek, 19 listopad 2021 12:24

Bezpieczne magazyny do wynajęcia, czyli dezynfekcja oraz dezynsekcja prewencyjna i deratyzacja prewencyjna w magazynach.

Oceń ten wpis
(3 opinii)
Bezpieczne magazyny do wynajęcia, czyli dezynfekcja oraz dezynsekcja prewencyjna i deratyzacja prewencyjna w magazynach.

Firma „Jowisz – dodatki do żywności” sp. z o.o. oferuje wynajem powierzchni magazynowych na terenie Bydgoszczy. To dwie wielkopowierzchniowe hale - każda o powierzchni 2000 m2. Magazyny są doskonale przystosowane do przechowywania towarów z różnych sektorów gospodarczych, w tym także żywności, której magazynowanie wymaga odpowiednich warunków sanitarnych.

W ramach oferty Jowisz zapewnia swoim kontrahentom szeroko zakrojone usługi magazynowe (nadzorowanie numerów partii i serii, oraz dat ważności, konfekcjonowanie, przepakowywanie, etykietowanie, przygotowanie towaru do finalnej wysyłki), ale przede wszystkim bezpieczeństwo: monitoring, ubezpieczenie od ryzyk losowych, a w przypadku artykułów spożywczych także regularne dezynfekcje, dezynsekcje i deratyzacje. Szczególnie te trzy ostatnie będą miały dla Ciebie ogromne znaczenie, jeśli jesteś przedsiębiorcą w branży spożywczej – wynajmując magazyn w Firmie Jowisz masz pewność, że obiekt spełnia wysokie normy sanitarne. Przechowywany w nim towar nie zostanie zanieczyszczony drobnoustrojami, insektami czy przez gryzonie. 

 

Konieczność dezynfekowania hal magazynowych

Drobnoustroje takie jak bakterie, wirusy, grzyby, a także ich formy przetrwalnikowe przedostają się do magazynu różnymi drogami – z surowcami, na paletach, na rękach pracowników, ze strumieniami powietrza z otoczenia. Niestety tego rodzaju patogeny mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo przechowywanej żywności – obniżają jej jakość i skracają termin przydatności. Często słyszy się również o wycofaniu produktów z rynku, ponieważ ich spożycie wywołało choroby zakaźne, czy inwazyjne – takie sytuacje to poważne zagrożenie dla konsumentów, za które odpowiedzialność ponosi głównie przedsiębiorca (i mowa tu nie tylko o ogromnych stratach finansowych). Zadbanie o wysoki standard sanitarny podczas całego procesu przetwarzania żywności, w tym w czasie przechowywania jej w magazynie jest obligatoryjne dla wszystkich właścicieli firm z branży spożywczej. Możemy pomóc spełnić Ci ten obowiązek na etapie magazynowania – nasze hale są regularnie poddawane dezynfekcji (głównie metodą nazywaną ozonowaniem) – mowa tutaj zarówno o powierzchniach (podłogi, ściany), szybach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak i przedmiotach i urządzeniach oraz samej żywności. Dezynfekcja pozwala usunąć wszelkie niebezpieczne dla zdrowia i życia drobnoustroje, dzięki czemu przechowywana u nas żywność jest bezpieczna.

 

Ozonowanie magazynów Bydgoszcz
 

  Jak często należy wykonywać ozonowanie hal?

 By zachować odpowiedni reżim sanitarno-higeniczny w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania i przechowywania żywności konieczne jest przeprowadzanie regularnych dezynfekcji. W innym wypadku skuteczna likwidacja drobnoustrojów nie będzie możliwa. Przepisy prawa obligują zresztą wszystkich przedsiębiorców z branży spożywczej do wdrażania HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli) w tym GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) – systemu, który reguluje i opisuje sposoby na utrzymanie czystości na właściwym poziomie, jasno określa też częstotliwość zabiegów dezynfekcyjnych w poszczególnych sektorach. Dla dużych powierzchni magazynowych najlepszą metodą dezynfekcji jest ozonowanie, które gwarantuje głęboką penetrację trudnodostępnych zakamarków i nie ma żadnego wpływu na przechowywane artykuły spożywcze. Ozonowanie magazynów z żywnością będzie konieczne także w nagłych wypadkach, czyli np. przy podejrzeniu zatrucia pokarmowego lub choroby zakaźnej wśród personelu. Gruntowną dezynfekcję trzeba przeprowadzać także po każdej dużej zmianie towaru, by zlikwidować drobnoustroje, które ą już obecne na opakowaniach, paletach czy innych produktach oraz gdy magazyn jest wynajmowany nowemu klientowi.

 Ozonowanie hal magazynowych Bydgoszcz

 

Deratyzacja i dezynsekcja prewencyjne w magazynach

Drobnoustroje to nie jedyne zagrożenie dla przechowywanej w magazynach żywności. Miejsca, w których składuje się produkty spożywcze są szczególnie narażone na inwazję owadów i gryzoni. Szkodniki wyrządzają bezpośrednie straty w żywności poprzez zjadanie produktów i niszczenie opakowań, powodują też jej skażenie odchodami, moczem, sierścią i krwią, które zawierają patogeny. Te z kolei, jak wspomnieliśmy już wcześniej, mogą wywoływać groźne choroby inwazyjne lub zakaźne – innymi słowy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Skażona w ten sposób żywność nie może trafić na rynek, zostaje wycofana, co skutkuje stratami dla przedsiębiorcy. Tylko wdrożenie działań profilaktycznych może zapobiec takim scenariuszom. Mowa tutaj o prewencyjnej dezynsekcji i deratyzacji, które pozwolą na skuteczną ochronę magazynu i przechowywanej w nim żywności. Zabiegi te można oczywiście wykonywać incydentalnie, czyli w chwili pojawienia się szkodników. Niestety te w ciągu dnia przebywają w swoich kryjówkach i zostają wykryte dopiero w momencie, gdy ich populacja jest już bardzo duża. Dezynsekcja i deratyzacja prowadzone na szeroką skalę, ale jednorazowo generują wysokie koszty, zajmują dużo czasu i są trudne do wykonania. Zdecydowanie taniej i bezpieczniej stosować wcześniej działania profilaktyczne, które zminimalizują ryzyko, że insekty zagoszczą w magazynie. Jowisz współpracuje na stałe z D3Hemmerling – firmą, która od lat specjalizuje się w usługach z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Nasze magazyny znajdują się pod ścisłym nadzorem – wdrażamy działania prewencyjne, które mają na celu ochronę obiektów przed inwazją szkodników oraz monitorowanie ich obecności, a także czynności interwencyjne, czyli natychmiastową reakcję w przypadku pojawienia się owadów lub gryzoni.

 

Insekty w produktach spożywczych – jak się ich pozbyć?

Niestety karaluchy, prusaki, mole spożywcze, mikliki i wiele innych szkodników przedostają się do magazynu w transporcie, wraz z nowym towarem. Dlatego bardzo często decydujemy się na dezynsekcję metodą opryskową, kiedy za pomocą specjalistycznego sprzętu rozprowadzany jest owadobójczy (ale bezpieczny dla przechowywanej żywności) preparat na całej powierzchni magazynu. Tym samym zapobiegamy rozprzestrzenianiu się insektów na inne towary.

 

Wynajem hal magazynowych Bydgoszcz

 

Dziękujemy firmie D3Hemmerling oraz oddziałowi Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji Hemmerling za dbanie o bezpieczeństwo magazynów Jowisz.

 

Ponieważ zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie towarów, które magazynują u nas nasi Klienci od lat współpracujemy z Firmą D3 Hemmerling i oddziałem Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji Hemmerling. To Partner, który skutecznie chroni nasze magazyny przed zanieczyszczeniem drobnoustrojami czy inwazją owadów i gryzoni.

W ramach swojej oferty D3 wykonuje:

- dezynfekcje – inaczej odkażanie - to szereg działań mających na celu likwidację niebezpiecznych dla zdrowia i życia drobnoustrojów (w tym wirusów, bakterii i grzybów) oraz ich form przetrwalnikowych. Jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji jest ozonowanie, o którym wspominaliśmy wcześniej. Metoda wykorzystuje ozon – naturalny środek, który posiada silne właściwości aseptyczne i toksyczne – świetnie pozbywa się niechcianych bakterii, grzybów, alergenów i kwasów. Dodatkowo pozwala uwolnić pomieszczenie od przykrych zapachów i w żaden sposób nie wpływa na przechowywaną żywność. Może natomiast przedłużyć jej świeżość. Dzieje się tak w przypadku owoców i warzyw. Ozon świetnie sprawdzi się też w magazynach na produkty odzwierzęce i rybne – likwiduje drobnoustroje, które szybko się w nich rozwijają.

- dezynsekcję – to różnego rodzaju procesy prowadzące do pozbycia się szkodliwych owadów latających i biegających. W przypadku magazynów z produktami spożywczymi trzeba się mierzyć z muchami, karaluchami, prusakami, miklikami, molami spożywczymi i wieloma innymi. Owady te przyczyniają się do niszczenia produktów spożywczych i przenoszą chorobotwórcze drobnoustroje, tym samym stanowią realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi.

- deratyzację - inaczej odszczurzanie to zabiegi mające na celu zwalczanie gryzoni, najczęściej myszy i szczurów, ale zdarza się, że także kun, kretów i łasic. Gryzonie niszczą opakowania, wyjadają produkty i zanieczyszczają je pasożytami, które wywołują groźne dla człowieka choroby (m.in. gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym, szczurza gorączka, choroba Weila, histoplazmoza, hymenolepioza, dżuma i tyfus plamiasty). Charakterystyczną cechą niemal wszystkich gryzoni jest błyskawiczne rozmnażanie, toteż kroki w celu ich zwalczania należy pojąć możliwie szybko. 

Wynajem hal magazynowych Bydgoszcz

Firma "Jowisz dodatki do żywności" poza wynajmem magazynów, dla przechowania towarów naszych klientów, oferujemy również hurtową dystrybucję dodatków do żywności. Naszym głównym produktem jest hurtowa sprzedaż cukru białego i cukru inwertowanego. Zapraszamy do kontaktu!

Przeczytano 1154 razy

Chcesz podjąć współpracę?

Jowisz-Dodatki do Żywności Sp. z o.o.

Oferujemy spożywcze dodatki do żywności, wynajem i obsługę magazynową. Naszym atutem jest dobrze rozwinięta linia produkcyjna, doświadczona kadra, skomunikowana lokalizacja, dobrze opatentowany sposób przechowywania i dostawy produktu. Potrzebujesz dodatkowych informacji? Odpowiemy na Twoją wiadomość tak szybko jak będzie to możliwe.